Development Center

Een development center is een programma dat sterke en te ontwikkelen kanten (competenties) in kaart brengt. Deelnemer en opdrachtgever krijgen een helder beeld van de bij de deelnemer aanwezige èn ontwikkelde competenties, de passendheid van de beoogde loopbaanstap, de competenties die nog ontwikkeling behoeven, en de manier waarop aan die ontwikkeling gewerkt kan worden. De resultaten worden weergegeven in een psychologische rapportage. En worden met deelnemer en leidinggevende nabesproken in een ontwikkelplangesprek. Op basis van de rapportage en het ontwikkelplangesprek kan een beslissing genomen worden over de meest passende stap en de manier waarop aan ontwikkeling gewerkt zal gaan worden.
Ik werk conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Wanneer?
De medewerker als vraagsteller:
Je wilt je als medewerker vanuit je huidige functie graag ontwikkelen binnen de organisatie. En je vraagt je af in welke richting dat het beste zou kunnen: Een operationele functie? Management functie? Staffunctie? Je vraagt je ook af: Kom ik in de functie die ik op het oog heb voldoende tot mijn recht? Is dit voor mij de passende loopbaanstap?Wat zijn mijn specifieke kwaliteiten? Welke rol past bij mij? Welke kwaliteiten kan ik nog ontwikkelen? Hoe doe ik dat? Bij deze vragen biedt een development center uitkomst.
De leidinggevende als vraagsteller:
Een leidinggevende draagt vandaag de dag vaak verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van medewerkers. Dat kan leiden tot vragen als: In welke richting kan deze medewerker zich het beste ontwikkelen en hoe kunnen wij als organisatie daaraan bijdragen? Of: Ik denk dat voor deze medewerker ontwikkeling in de richting van management passend is, maar is dat ook zo? Of: ik twijfel als leidinggevende over de mate waarin zelfbeeld van de medewerker overeenkomt met functiebeeld.
Bij deze vragen biedt een development center uitkomst.

Voor wie?
Een development center is bedoeld voor een werknemer èn diens werkgever. Het betreft werknemers die een loopbaanstap willen maken of gemaakt hebben, en die zich optimaal willen ontplooien. Meestal betreft het mensen die functioneren op een HBO- of academisch werkniveau.

Hoe?
Vooraf wordt in overleg met de opdrachtgever en de deelnemer de gewenste loopbaanrichting besproken. Tevens worden de voor de beoogde richting noodzakelijke competenties vastgesteld. Op basis daarvan wordt het development center op maat samengesteld. Het development center bestaat uit een ééndaags programma. De deelnemer doorloopt verschillende onderdelen, die erop gericht zijn motivatie, interesse, capaciteiten en vaardigheden in beeld te brengen. Meestal gaat het om een combinatie van psychologische vragenlijsten, capaciteitentests, interview en praktijksimulaties met inzet van een professioneel acteur.

Interesse?
Heb je interesse of vragen? Neem dan gerust contact op: 06-272 04 951 of info@annemiekengelen.nl

 

Bureau | Diensten | Resultaat | Klanten | Partners | Filosofie | Inspiratie Home | Links | Contact