Diensten

De dienstverlening kan van toepassing zijn in de fase van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.
Naast aandacht voor welzijn in werk, is er altijd ruimte voor reflectie op levensvragen en zingevingsvragen.


Coaching

Het doel van coaching is om je persoonlijke uitrusting te versterken. Ik werk met je aan het ontwikkelen van zelfinzicht, persoonlijke kracht, en manieren van handelen.
Het doel is dat je meer bewegingsvrijheid in handelen gaat ervaren. Dit wordt ook wel persoonlijke effectiviteit genoemd. Zo kun je de balans herstellen tussen jouw inzet en dat wat je omgeving van je vraagt. Dit werpt niet alleen in je werk- maar ook in je privésituaties vruchten af.
LEES VERDER

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding heeft als doel om inzicht te krijgen in je drijfveren, genomen beslissingen, wensen en dromen. Vervolgens kom je tot een doel, en een plan van aanpak voor de toekomst. Ik besteed ook aandacht aan het vervolg: Hoe verloopt het realiseren van je plan in de praktijk?
LEES VERDER

Development Center

Een development center is een programma dat sterke en te ontwikkelen kanten (competenties) in kaart brengt. Deelnemer en opdrachtgever krijgen een helder beeld van de bij de deelnemer aanwezige èn ontwikkelde competenties, de passendheid van de beoogde loopbaanstap, de competenties die nog ontwikkeling behoeven, en de manier waarop aan die ontwikkeling gewerkt kan worden. De resultaten worden weergegeven in een psychologische rapportage. En worden met deelnemer en leidinggevende nabesproken in een ontwikkelplangesprek. Op basis van de rapportage en het ontwikkelplangesprek kan een beslissing genomen worden over de meest passende stap en de manier waarop aan ontwikkeling gewerkt zal gaan worden.
Ik werk conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
LEES VERDER

 

Bureau | Diensten | Resultaat | Klanten | Partners | Filosofie | Inspiratie Home | Links | Contact