Elke grasspriet heeft een beschermengel die zich over hem heen buigt en fluistert: ‘groei, groei’.
Oude Joodse wijsheid, Talmoed.

In deze regel vind ik de visie weerspiegeld van waaruit ik met mensen wil werken.

Ik geloof dat elk mens iets eigens bij te dragen heeft aan deze wereld. Ik wil zó faciliteren dat je je eigenheid kunt ont-dekken, voeden èn vormgeven.

Ik heb een groot vertrouwen in de eigen-wijze en unieke kracht van elk mens. In het begeleiden van mensen spreek ik die kracht aan. In mijn visie is dát waar het om gaat bij ‘’persoonlijke ontwikkeling’’: Leven en werken vanuit je persoonlijke kracht. In mijn werk richt ik mij op de mens die ik voor mij heb en ik streef ernaar om iemand in zijn volledigheid te zien. Ik hou van de combinatie van ruimte bieden aan dat wat is, oog hebben voor lichaam, geest en ziel èn de verbinding met het aardse, met pragmatisme, en met relativering.

Je zou kunnen zeggen dat ‘groei’ onontkoombaar is. Ik deel de opvatting dat elk mens streeft naar heelwording. Dat gaat niet over rozen. Het vergt moed en vertrouwen. Hoe klein ook de grasspriet, er is aanmoediging voor de groei zoals die past bij die ene grasspriet.

 

Bureau | Diensten | Resultaat | Klanten | Partners | Filosofie | Inspiratie Home | Links | Contact