Persoonlijke groei:

1. Bewustwording / zelfinzicht.
Bewustwording van de eigen voel-, denk- en handelwijzen. Bewustwording van wat niet bij je past. Bewustwording van wat wèl bij je past.
2. Ontdekken
Ontdekken van persoonlijke kracht, ontdekken wie je in wezen bent. Ontdekken van antwoorden op levensvragen.
3. Handelen
Handelen vanuit persoonlijke kracht. Op een manier die recht doet aan wie jij bent. En die tevens in overeenstemming is met de eisen en uitnodigingen die van buitenaf komen.

Verzuimpreventie:

Via elk van de diensten richt ik mij op de vraag: Waar zit iemands kracht en waar niet? En: onder welke omstandigheden komt iemand tot zijn recht?
Daarmee wordt tevens licht geworpen op individuele risicofactoren op verzuim:
Welke huidige of toekomstige omstandigheden zijn niet bevorderlijk voor iemands welbevinden in werk?
Wat zijn de risico’s op burn-out en verzuim?
Welke gevolgen kan dat hebben, niet alleen voor werknemer maar ook voor werkgever?
In welke mate en op welke wijze kan daar invloed op uitgeoefend worden?
Wat kan er gedaan worden om het risico op verzuim te minimaliseren?

Met antwoorden op bovenstaande vragen levert elk van de geboden diensten een bijdrage aan preventie van (potentieel) verzuim.

 

Bureau | Diensten | Resultaat | Klanten | Partners | Filosofie | Inspiratie Home | Links | Contact